Alueverkot

Alueverkko on alueellinen tietoliikenneverkko, joka mahdollistaa nopeat yhteydet alueen sisällä toimijoiden kesken ja tarjottaviin palveluihin. Alueverkon tärkein anti käyttäjilleen on sen tarjoamat palvelut. Palveluiden suunnittelu ja muokkaaminen kyseisen alueiden tarpeita vastaaviksi on haastava tehtävä, koska myös operaattorin tulee nähdä asia asiakkaan kannalta. Hyvin hallittu ja valvottu alueverkko tarjoaa käyttäjille turvalliset Lue lisää…

Analyysit

Yrityskauppojen tai liiketoiminnan muutosten yhteydessä kohdataan usein tilanteita, jotka vaativat päätöksiä myös tietohallinnon kehittämisen etenemisstrategiasta. Tällöin on hyvä tehdä nykytila-analyysi, jonka pohjalta kehitetään etenemismalli.Analyysien osalta voidaan peilata tilannetta esim. Tietohallintomallin mukaiseen toimintatapaan. Lisätietoja: www.tietohallintomalli.fi. Tietohallinnon nykytila-analyysin sisältö Nykytila-analyysi – missä ollaan nyt? Tavoitetila – mitä halutaan? Konkreettiset ehdotukset etenemistavoista Miten eri Lue lisää…

Strategiat

Tarjoamme asiantuntemusta mm. tietohallintostrategian, tietoliikennestrategian tai liiketoimintastrategian laatimiseen tai uudistamiseen. Strategia-konsultoinnin sisältö Strategisten tavoitteiden määrittely Strateginen suunnittelu ja strategian laadinta Strategian jalkautus Edut asiakkaalle Strategisen suunnittelun selkeä projektointi ja vaiheistus Kokemuksen hyödyntäminen tuo laatua suunnitteluun Strategian jalkautuksen varmistaminen Prosessi viedään onnistuneesti loppuun asti

ICT-konsultointi

Parhaimmillaan tietohallinto palvelee liikkeenjohtoa, mutta se kohtaa myös erilaisia haasteita.Tarjoamme ICT-konsultointia uusien tietojärjestelmien hankintaan, esimerkiksi ERP tai CRM, tai tietotekniikan hyödyntämiseen liiketoiminnan prosessien kehittämisessä. Tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään oikeanlainen ja kustannustehokas ratkaisu liiketoiminnan tarpeisiin myös asiakkaan tietotekniikka-arkkitehtuuri huomioiden. ICT-konsultoinnin sisältö Strategisten tavoitteiden määrittely Tarvemäärittely Hankinnan valmistelu Sopimusneuvottelut Toimitusprojektin valmistelu Lue lisää…